Manastirea Varzaresti, ctitoria lui Radu Varzaru, vel-armas al Mariei Sale, Matei Voda Basarab

Manastirea Varzaresti, ctitoria lui Radu Varzaru, vel-armas al Mariei Sale, Matei Voda Basarab

La doar 40 de km de Pensiunea Tara, din Vulcaneasa, se gaseste o alta asezare monahala veche a zonei Vrancei.

 Contextul istoric în care a fost ridicată această mănăstire este cel al încheierii unei paci între voievozii Moldovei şi Ţării Romanesti –Vasile Lupu şi Matei Basarab, care, după mai multe conflicte armate şi politice, au hotărât să pună capăt neînţelegerilor, marcând acest lucru prin înălţarea câte unei mănăstiri, fiecare din domnitori ridicând locaş de slavă în ţara ceiluilat.

Astfel, sunt construite mănăstirea Soveja în Putna şi mănăstirea Stela in Târgovişte. În acelaşi timp, armaşul lui Matei Basarab, Radu Vărzaru, ctitoreşte mănăstirea care îi poartă astăzi numele, la hotarul dintre Moldova şi Ţara Românească , la încheierea păcii între cele două tări . Iniţial mănăstirea a fost cunoscută drept Schitul Urecheşti, după satul în apropierea căruia a fost construită. Satul Urecheşti este situat lângă apa Milcovului , unde s-au dat mai multe bătălii între cele două ţări. Găsim menţionarea sa sub numele de Schitul Urecheşti în “Cartea patriarhului Ţarigradului, Dionisie” din 1681 şi în “Carte de judecată cu privire la schitul Urecheşti “ din 1729. În secolul al XVIII regăsim în documentele vremii ambele denumiri, ca mai apoi să se impună numele de Vărzăreşti.

Datorită contextului politic , secolul al XVIII , mai ales în a doua jumătate, a fost o perioadă de grele încercări pentru viaţa mănăstirească din Ţările Române. Acest lucru se datorează în mare parte domniilor fanariote instaurate în Ţările Române. Odată cu venirea fanarioţilor, administrarea unor mănăstiri a fost preluată de către aceştia.

Astfel, în 1726 se menţionează că “fugind călugării de la acest schit, şezut-au schitul acesta mulţi ani pustiu şi necăutat de nimeni.” .

O nouă perioadă de înflorire va cunoaşte mănăstirea odată cu înscăunarea lui Chesarie ca Episcop de Buzău , în 1826.

În 1959, în perioada comunistă de persecutare politică a credincioşilor , mănăstirea este desfiinţată şi trecută în proprietatea CAP Urecheşti , fiind redeschisă abia în 1990 ca mănăstire de călugări. Din păcate ambele biserici se aflau într-o stare de avansată degradare, ulterior începându-se lucrările de consolidare şi refacere a bisericilor. Din 2006 aşezarea monahală de la Vărzăreşti a devenit mănăstire de maici.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Copyright 2015