Certificarea pădurilor conform standardului FSC

Certificarea pădurilor conform standardului FSC

În ultima vreme, creșterea economică mondială a generat o creștere a presiunii auspra pădurilor. Această creștere a cererii pentru lemn și produse din lemn, coroborată cu deficiențele instituționale și de guvernanță existente fac ca tăierile ilegale și comerțul aferent să devină o problemă de interes internațional major.
În efortul de a se stopa exploatarea neraţională a padurilor la nivel mondial, au apărut sistemele de certificare în domeniul managementului forestier. Prin intermediul acestor sisteme, care impun respectarea anumitor principii de gestionare a resurselor forestiere, se poate verifica originea materiei prime folosite în industria lemnului.Dintre toate mecanismele de certificare forestieră, WWF a ales să sprijine FSC (Forest Stewardship Council), pentru faptul că principiile și criteriile se reflectă în cele trei dimensiuni- ecologică, socială și economică, în beneficiul oamenilor și naturii.

Certificarea are drept finalitate exploatarea durabilă a pădurilor.În efortul de a se stopa exploatarea neraţională a padurilor la nivel mondial, au apărut sistemele de certificare în domeniul managementului forestier. Prin intermediul acestor sisteme, care impun respectarea anumitor principii de gestionare a resurselor forestiere, se poate verifica originea materiei prime folosite în industria lemnului.

Există însă și păduri protejate (păduri virgine și seculare) în care intervenția umană (lucrări silvice de orice fel) este interzisă prin lege, pentru a păstra acele păduri intacte și a permite ecosistemelor să funcționeze doar după legile naturii. Acele păduri nu necesită certificarea FSC, pentru că nu sunt exploatate.

Pădurea certificată FSC

O pădure certificată este o una bine gospodărită, unde nu au loc tăieri ilegale, lemnul este recoltat ținând cont de principiile sociale, culturale și de mediu şi nu sunt folosite substanţe chimice foarte puternice pentru combaterea dăunătorilor, fiind protejate atât cursurile de apă, cât și biodiversitatea.

Conceptul de certificare forestieră a plecat de la ideea că beneficiarul lemnului trebuie să ştie că acesta provine dintr-o pădure bine gospodărită, în care se taie cât trebuie și de unde trebuie şi nu dintr-o pădure a cărei tăiere a cauzat prejudicii oamenilor sau mediului. Lemnul recoltat dintr-o pădure certificată are valoare superioară pe piață (uneori se vinde cu 20%-30% mai scump decât lemnul necertificat), iar comunitățile din preajma pădurilor certificate au beneficii directe.

Certificatul FSC are valabilitate cinci ani, perioadă în care are loc cel puțin un audit extern pe an. În cazul nerespectării condițiilor impuse, proprietarii de păduri pot pierde certificarea. După expirare, se poate solicita un nou certificat, pentru aceeași perioada de valabilitate, dacă principiile și criteriile FSC sunt respectate în continuare.

Spre deosebire de certificările din alte domenii, certificarea forestieră nu se traduce prin lemn de calitate mai bună decât cel necertificat, ci prin certificarea managementului forestier aplicat în pădurile respective.

FSC și legislația națională

Certificarea managementului forestier este un act voluntar, procesul de certificare putând fi demarat numai la solicitarea proprietarului/ administratorului pădurii respective.

Fiecare țară are propriile legi pentru administrarea pădurilor, dar certificarea forestieră este un plus de credibilitate, prin criteriile mai specifice și principii atente atât la protejarea naturii, cât și la beneficiile pentru oameni. De exemplu, proprietarii pădurilor certificate au o deschidere mai mare la angajarea oamenilor din comunitățile locale, desemnează cel puțin 5% din suprafața forestieră drept zonă de liniște, implică membrii comunităților locale în deciziile privind pădurea (prin consultări publice), evaluează constant starea ecosistemelor.

FSC și WWF

FSC (Forest Stewardship Council) este o organizație independentă, neguvernamentală și non-profit apărută în anul 1993 pentru a promova un management forestier responsabil în pădurile din întreaga lume.

Organizația operează la nivel internațional și oferă servicii prin centrul FSC International situat în Bonn, Germania, precum si prin intermediul unei retele internaționale.

WWF face parte din rețeaua FSC, alături de Greenpeace și alte organizații globale și naționale. WWF-România, cu sprijin financiar din partea companiei Ikea, se implică în procesul de certificare din anul 2000, prin cursuri, grupuri de lucru, materiale educative destinate angajaților din sectorul silvic și sprijin constant acordat celor care doresc să se certifice și să-și păstreze certificarea.

WWF consideră că sistemele credibile de certificare sunt un instrument util la nivel global, pentru că implică un proces transparent, generează beneficii economice și susțin nevoile comunităților locale.

SURSA: WWF Romania

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Copyright 2015